Volvobanergrudzie2022750x200
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
MB_EQ_Range_Gazeta_750x200_W
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
previous arrow
next arrow
Volvobanergrudzie2022750x200
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
MB_EQ_Range_Gazeta_750x200_W
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
previous arrow
next arrow
moto3m_KIA_750x200
Volvobanergrudzie2022750x200
previous arrow
next arrow
Fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Gdańsk

Droga do elektrowni jądrowej – GDDKiA zrobiła kolejny krok

Ruszył kolejny etap prac przygotowawczych dla budowy drogi dojazdowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. GDDKiA złożyła wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla trasy o łącznej długości ok. 27 km pomiędzy Lubiatowem a drogą ekspresową S6.

Co zawiera wniosek o DŚU

Przed złożeniem wniosku o DŚU GDDKiA przygotowała szczegółowe prognozy oddziaływania drogi do elektrowni jądrowej w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie). We wniosku wskazano m.in. lokalizację i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczenia akustyczne, urządzenia ochrony wód, nasadzenia zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp.

Każdy, kto jest zainteresowany oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, ma możliwość zapoznania się z ww. dokumentami na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej.

Wybór wariantu

Budowę jednojezdniowej drogi, o przekroju 1×2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), podzielono na dwa odcinki, Lubiatowo – droga wojewódzka nr 213 (o długości ok. 11 km) oraz droga wojewódzka nr 213 – węzeł Łęczyce na S6 (ok. 16 km). Dla obu odcinków opracowane zostały dwa warianty przebiegu trasy o takim samym stopniu szczegółowości. We wnioskach o uzyskanie DŚU wskazano jako preferowany dla obu odcinków wariant 2, w którym trasa omija Choczewko i biegnie bliżej miejscowości Kurowo.

Następny etap

Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie wyłonienie wykonawców robót w systemie Projektuj i buduj dla każdego z zadań. Wykonawcy będą odpowiedzialni za opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz innych niezbędnych opracowań. Po uzyskaniu decyzji ZRID, wydanej przez Wojewodę Pomorskiego, rozpoczną się prace budowlane.

Droga do elektrowni jądrowej

Nowa trasa zapewni skomunikowanie pierwszej w kraju elektrowni jądrowej z drogą ekspresową S6. Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość układu komunikacyjnego, odciążona zostanie sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci się czas podróży.

Ponadto nowa droga krajowa poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie, w tym na warunki życia lokalnej społeczności (m.in. obniżenie poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport). Dodatkowo nawierzchnia zostanie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku na oś 11,5 t.

Więcej na stronie projektu: www.lubiatowo-S6.pl.

Skomentuj

komentarzy

Zobacz również

Policjanci pojechali na interwencję, podczas której pomogli wymienić oponę

Służyć i pomagać. Policjanci z gdyńskiej drogówki pojechali na ul. Jana z Kolna, gdzie według …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *