niedziela , 17 października 2021
Baner-MB-Witman-750x200-stycze-2021
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
Baner_Porsche_Centrum_Sopot_wrzesień2021_Taycan
previous arrow
next arrow
Baner-MB-Witman-750x200-stycze-2021
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
Baner_Porsche_Centrum_Sopot_wrzesień2021_Taycan
previous arrow
next arrow
Volv Car Plichta Gdynia - baner czerwiec
Volv Car Plichta Gdynia - baner czerwiec
previous arrow
next arrow
mat.prasowe

Odszkodowanie po pożarze auta – nie zawsze z polisy OC!

W warsztacie samochodowym doszło do pożaru. Przyczyną mógł być samozapłon jednego z oddanych do naprawy pojazdów. Właścicielka budynku zwróciła się do ubezpieczyciela auta o odszkodowanie z polisy OC. Sprawa ostatecznie trafiła na wokandę sądową, a wydane orzeczenie odbiło się szerokim echem na rynku ubezpieczeniowym…

W 2016 roku w całej Polsce doszło do 8996 pożarów pojazdów. Statystycznie, każdego dnia na ulicach, w garażach czy warsztatach samochodowych dochodziło więc do samozapłonu lub podpalenia ok. 25 aut. W wielu przypadkach, podczas pożaru zniszczeniu ulega mienie osób trzecich (np. budynki i ich wyposażenie). Niestety, nie wszyscy i nie zawsze mogą ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC pojazdu.

Samozapłon na ulicy lub w garażu –  chroni Cię OC pojazdu

Wyobraź sobie sytuację, w której Twój samochód pozostawiony na parkingu osiedlowym lub we wspólnym garażu samoczynnie się zapala. Od niego zajmują się inne pojazdy. W rezultacie stajesz się sprawcą szkody na dużą skalę, bo straty szacowane są na kilkaset tysięcy złotych. Czy zapłaci za nie towarzystwo, które sprzedało Ci polisę OC? Przecież z założenia, z takiego ubezpieczenia naprawiane są szkody, do których doszło w wyniku ruchu pojazdu. Tymczasem Twoje auto nie miało nawet uruchomionego silnika.

Na szczęście, w ubezpieczeniu OC ruch pojazdu ma znaczenie prawne, a jego sens odbiega nieco od praw fizyki. W myśl art. 34 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również taką, do której doszło podczas postoju lub garażowania samochodu.

Z OC nie naprawisz własnego auta!

Pamiętaj jednak, że OC chroni tylko poszkodowanych. Właściciel pojazdu będącego przyczyną pożaru jest uznawany za sprawcę zdarzenia i nie ma szans na odszkodowanie z ubezpieczenia OC. Na taką okoliczność warto wykupić polisę autocasco (AC), która skutecznie chroni nie tylko po samozapłonie auta, ale także od każdego rodzaju pożaru. Nawet gdy dojdzie do podpalenia, a sprawca pozostanie nieznany.

Zamiast pełnego AC możesz kupić tzw. ubezpieczenie AC mini, które zazwyczaj jest znacznie tańsze (w internetowej porównywarce OC i AC obliczysz ubezpieczenie samochodu). Nie zapomnij jednak o dokładnym sprawdzeniu zakresu ochrony, bo minicasco chroni tylko od wybranych ryzyk, np. szkody całkowitej i kradzieży. Nie zawsze od pożaru.

A jeśli nie masz polisy OC?

Perspektywa samozapłonu pojazdu i strat z tym związanych powinny uzmysłowić niejednemu kierowcy, jak ważne jest posiadanie polisy OC. Dla bezszkodowego kierowcy zakup ubezpieczenia OC to wydatek rzędu 700 zł*, czyli niewiele, biorąc pod uwagę ewentualną wartość zadośćuczynienia dla poszkodowanych.

Brak obowiązkowego ubezpieczenia oznacza nie tylko nałożenie kary od UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), która obecnie wynosi do 4000 zł. Jeżeli pojazd nie posiada ważnego OC, straty po pożarze zostaną pokryte przez Fundusz, ale później wszystkie poniesione koszty musi zwrócić sprawca szkody (tzw. regres ubezpieczeniowy), czyli właściciel wadliwego auta.

Masz warsztat samochodowy? Kup ubezpieczenie od ognia!

Przypominamy: o odszkodowanie z polisy OC mogą starać się zarówno właściciele pojazdów, które były zaparkowane w pobliżu i zajęły się od wadliwego auta, jak i pozostali poszkodowani (np. właściciele pobliskich posesji). Ale tutaj niespodzianka – pod warunkiem, że do pożaru nie doszło w warsztacie samochodowym! 

Powróćmy do wspomnianej na wstępie sprawy właścicielki budynku, w którym znajdował się warsztat samochodowy i w którym doszło do pożaru. Kobieta twierdziła, że źródłem ognia był samochód pozostawiony w warsztacie do naprawy. W związku z tym ubiegała się o odszkodowanie z polisy OC właściciela tego pojazdu.

21 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł w jej sprawie (sygn. akt VI Ca 373/17), że odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu polisy OC samochodu nie obejmuje szkody spowodowanej przez pojazd pozostawiony w warsztacie w celu jego naprawy.

W uzasadnieniu sądu powołano się na te same zapisy ustawy, o których wspomnieliśmy omawiając przykład samozapłonu na parkingu samochodowym. A mianowicie: odszkodowanie z polisy OC należy się wtedy, gdy pojazd znajduje się w ruchu (w rozumieniu przepisów ustawy). Ale samochód oddany do warsztatu nie jest w tym czasie garażowany lub na postoju, a naprawa jest dokonywana poza tzw. trasą ruchu. Musimy pamiętać, że warsztat samochodowy nie jest garażem i miejscem postojowym, lecz diagnostycznym lub naprawczym. 

Czy orzeczenie sądu w powyższej sprawie upoważnia wszystkich ubezpieczycieli do odmowy wypłaty odszkodowania w podobnych sprawach? Niezupełnie. Nadal są oni odpowiedzialni za szkody mające ścisły związek z ruchem pojazdu. A więc o odszkodowanie z OC pojazdu oddanego do warsztatu można się ubiegać wtedy, gdy do szkody (w rozpatrywanym przypadku – do pożaru) dojdzie np. podczas wjeżdżania, wyjeżdżania, manewrowania lub nawet – uruchamiania auta z włączonym biegiem.

Jeśli nie towarzystwo, to kto?

Skoro właścicielka budynku, w którym znajdował się warsztat samochodowy nie może liczyć na odszkodowanie z OC pojazdu, to do kogo powinna się zwrócić? Może np. skorzystać z własnego ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie nieruchomości), o ile takie posiada. Nie powinna mieć przy tym żadnym problemów z uzyskaniem odszkodowania, bo sytuacja pożaru jest bezsporna i ma ścisły związek z zawartą umową ubezpieczenia. Zdarza się również, że pomieszczenie przeznaczone na warsztat samochodowy jest wynajmowane na potrzeby działalności gospodarczej. W takim wypadku właściciel budynku może zwrócić się do najemcy i skorzystać z jego polisy ubezpieczeniowej.

* przykładowy wynik kalkulacji dla 40-letniego kierowcy z Krakowa, który od 6 lat ubezpiecza samochód i nie posiada żadnych szkód w swojej historii ubezpieczenia. OC samochodu porównasz na Rankomat.pl

Skomentuj

komentarzy

Zobacz również

Czy można zmienić numer VIN?

Zmiana numeru VIN jest możliwa, ale tylko w niektórych przypadkach. Jak przebiega i z jakimi …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *