sobota , 27 listopada 2021
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
Baner-MB-Witman-750x200-stycze-2021
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
previous arrow
next arrow
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
Baner-MB-Witman-750x200-stycze-2021
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
previous arrow
next arrow
Volv Car Plichta Gdynia - baner czerwiec
moto3m_Peugeot_750x200
moto3m_KIA_750x200
moto3m_Citroen_750x200
previous arrow
next arrow
Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

[Podsumowanie 2019] GZDiZ: remonty dróg i chodników i organizacja ruchu drogowego

15 tys. m kw. wyremontowanej nawierzchni bitumicznej, ponad 6 tys. m kw. wyremontowanych chodników, posadzono 2 159 drzew i ponad 40 000 kwiatów, bylin i krzewów, zamontowano blisko 100 urządzeń spowalniających ruch i poprawiających bezpieczeństwo. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podsumował swoje działa na różnych obszarach w 2019 roku.

Spektrum zadań wykonywanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w przestrzeni miejskiej jest bardzo szerokie. Oprócz zarządzania drogami publicznymi GZDiZ pełni również zarząd nad cmentarzami i lasami komunalnymi, parkami, placami zabaw oraz zieleńcami i zadrzewieniem miejskim. Zakres działania GZDiZ obejmuje ponadto utrzymanie oświetlenia ulic, obiektów inżynierskich oraz obiektów zabytkowych, a także sygnalizacji świetlnej, wykonywanie robót interwencyjnych oraz utrzymaniowych, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, wydawanie uzgodnień i decyzji ws. zajęcia pasa drogowego, utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, uzgadnianie rozwiązań drogowych i sposobu urządzania terenów zielonych.

W 2019 roku zarządzał także infrastrukturą tramwajową i autobusową, a od 2020 roku te obowiązki realizowane będą przez spółkę Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

Remonty dróg i chodników

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest bieżące utrzymanie ulic oraz chodników. W ramach tych prac wykonywane są naprawy nawierzchni bitumicznych, utwardzane są nawierzchnie gruntowe i uzupełniane ubytki asfaltowe w jezdniach.

W 2019 roku wykonując bieżące działania utrzymaniowe przeprowadzono remonty nawierzchni bitumicznej na łącznej powierzchni ponad 15 tys. m², m.in. na ul. Podmiejskiej, Okopowej, czy na Podwalu Przedmiejskim. Do tego utwardzono blisko 26 tys. m² nawierzchni gruntowych, m.in. na ul. Grzybowej, Radiowej oraz Radarowej. W ciągu roku wyremontowano ponad 6 tys. m² chodników (m.in. ul. Słupska, Kartuska, Czerwony Dwór) i odnowiono oznakowanie dróg o łącznej powierzchni ponad 78 tys. m².

Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Przeprowadzając zmiany w organizacji ruchu nadrzędnym celem, jakim się kieruje GZDiZ jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pieszych, kierowców i rowerzystów. Dlatego na gdańskich ulicach montowane są progi zwalniające, azyle i wyniesione przejścia dla pieszych oraz stawiane są słupki elastyczne.

W 2019 roku w różnych miejscach Gdańska zamontowano blisko 100 urządzeń spowalniających ruch i poprawiających jego bezpieczeństwo. Wśród nich znalazły się m.in. słupki elastyczne na ul. Obrońców Wybrzeża, czy nowe progi zwalniające na ul. Mickiewicza.

Wśród działań dotyczących uspokajania ruchu kluczowymi było wprowadzenie zmian na Trakcie Konnym po zakończonym remoncie jego nawierzchni. Oprócz nich zajęto się również skrzyżowaniem ulic Olszyńskiej oraz Miedza, gdzie wybudowane zostało rondo. Ponadto wybudowano azyle dla pieszych na ulicy Kościuszki we Wrzeszczu.

Zadania realizowane w zakresie organizacji ruchu drogowego to również tworzenie i opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu. W 2019 roku inżynierowie ruchu opracowali ponad 1500 takich projektów od tych krótkoterminowych o znaczeniu lokalnym poprzez duże inwestycje. Opracowano również ok. 1100 projektów stałych zmian organizacji ruchu, składanych m.in. przez Rady Dzielnic czy indywidualnie przez mieszkańców, które dotyczyły np. przejść dla pieszych przy szkołach czy przeprogramowania i modernizacji sygnalizacji świetlnej.

Oświetlenie i sygnalizacja świetlna

GZDiZ dba również o miejskie oświetlenie uliczne i sygnalizację świetlną. Ich poprawne działanie to przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i komfortu w poruszaniu się po Gdańsku pieszych i kierowców. Codzienna praca GZDiZ to przede wszystkim reagowanie na wszelkiego typu usterki oświetlenia. W 2019 roku usunięto w sumie 1649 awarii: źródeł światła i opraw, aparatów elektrycznych, sterowników czy kabli zasilających. W ciągu ubiegłego roku wymieniono i naprawiono 310 masztów latarniowych, które ucierpiały na skutek kolizji drogowych, bądź zostały zdewastowane przez wandali.

Drugim zagadnieniem, które znajduje się w kompetencjach GZDiZ w obszarze miejskiego oświetlenia jest rozwój i utrzymanie sygnalizacji świetlnej. W 2019 roku dokonano modernizacji sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach w 12 lokalizacjach. Oprócz budowy nowych sygnalizatorów zajęto się również tymi istniejącymi. W ubiegłym roku przeprowadzono 230 procedur dostosowujących programy i harmonogramy pracy sygnalizacji świetlnej.

Poza tym wykonano 460 napraw sygnalizacji świetlnej, w których konieczne było jej ponowne uruchomienie. Dodatkowo odtworzono 220 uszkodzonych pętli indukcyjnych i wymieniono 140 niedziałających przycisków dla pieszych przy przejściach.

Obiekty inżynierskie

Bieżące utrzymanie 644 obiektów inżynierskich, czyli mostów, wiaduktów, estakad, kładek, konstrukcji oporowych oraz tuneli i przejść podziemnych to kolejne z zadań wykonywanych przez GZDiZ.

Oprócz regularnych przeglądów i pomiarów naszych obiektów zajmujemy się również ich naprawami i modernizacją. W 2019 roku zmodernizowaliśmy m.in. urządzenia dylatacyjne na moście wantowym, na wiadukcie w ciągu ul. Nowatorów oraz na wiadukcie w ciągu ul. Elbląskiej. Ponadto wymieniliśmy schody na kładce w ciągu al. Rzeczypospolitej oraz wymieniliśmy barieroporęcze i belki gzymsowe na estakadzie na ul. Okopowej.

Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Wśród znajdujących się w utrzymaniu GZDiZ obiektów inżynierskich nie sposób pominąć naszych „flagowych” konstrukcji jakimi są Tunel pod Martwą Wisłą, kładka na Ołowiankę oraz most zwodzony w Sobieszewie. We wszystkich trzech obiektach prowadzimy codzienne działania, które monitorują ich stan oraz funkcjonowanie. W ubiegłym roku Tunelem przejeżdżało średnio 29 tys. pojazdów na dobę, z kolei kładka na Ołowiankę była zwodzona 3144 razy i przepłynęło pod nią 16 351 różnego typu jednostek. Most w Sobieszewie wykonał 636 zwodzenia w ciągu roku i przepłynęło pod nim 1008 jednostek – podsumowuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Parkowanie

W minionym roku gdańska Strefa Płatnego Parkowania przeszła kilka ważnych modyfikacji swojego funkcjonowania. Pierwsza z nich to wydłużenie czasu poboru opłat w sektorze Główne Miasto z godz. 17:00 do godz. 20:00.

Druga zmiana to objęcie poborem opłat ulic, gdzie do tej pory postój był darmowy. W sumie było to osiem ulic – sześć w Śródmieściu Gdańska oraz dwie we Wrzeszczu Górnym.

Trzecia grupa zmian, które weszły w życie we wrześniu ubiegłego roku to wzrost wysokości stawek za jednorazowy postój pojazdu w SPP, wysokości opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty za postój oraz wysokości opłaty zryczałtowanej dla mieszkańców.

Umowy drogowe, tzw. „szesnastki”

Osiedle budynków mieszkaniowych, centrum handlowe, biurowiec, hala magazynowa, salon samochodowy i wiele innych obiektów to w fachowej terminologii „inwestycje niedrogowe”. Ich realizacja nie ogranicza się jednak tylko do postawienia samego budynku. Na inwestorze, zgodnie z artykułem 16. ust. 1 Ustawy o drogach publicznych, spoczywa obowiązek dostosowania przyległego układu drogowego (lub jeśli go nie ma wykonanie nowego), łączącego inwestycję z drogą publiczną. Szczegóły takiej przebudowy – analiza komunikacyjna, zakres, termin robót – zawiera umowa drogowa zawarta na podstawie art. 16 ust.2 Ustawy o drogach publicznych – tzw. „szesnastka”, a jedną ze stron takiej umowy jest GZDiZ. W 2019 roku w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni podpisane zostały 74 umowy drogowe – „szesnastki” na kwotę 72 milionów zł. Najwyższą kwotę ma umowa zawarta z firmą Dekpol S.A. na przebudowę ulic Pastelowej i Starogardzkiej na Chełmie na kwotę ponad 12,5 miliona zł. Drugą pod względem kwoty umową „szesnastkową” jest umowa z firmą Robyg Grobla Park Sp. z o.o. na przebudowę ul. Sienna Grobla w Śródmieściu o wartości 7,3 miliona zł. Z kolei przebudowa ulicy Bysewskiej w Kokoszkach, którą realizuje firma Panattoni Europe Sp. z o.o. ma wartość prawie 6,5 miliona zł.

Pierwsza umowa „szesnastkowa” podpisana została w 2008 roku. Przez 12 lat podpisano 491 umów (16 z nich podpisał Wydział Programów Rozwojowych UM) o łącznej wartości 536.212.908,24 zł

Skomentuj

komentarzy

Zobacz również

Dane z GPR 2020/21 na drogach woj. pomorskiego

Zakończyły się badania natężenia ruchu na drogach krajowych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu. Największy ruch …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *