sobota , 13 sierpnia 2022
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
Baner_Cupra_Plichta_marzec_2022
MB_EQ_Range_Gazeta_750x200_W
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
previous arrow
next arrow
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
Baner_Cupra_Plichta_marzec_2022
MB_EQ_Range_Gazeta_750x200_W
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
previous arrow
next arrow
Nyar_2022_Volvo_Plichta_750x200_S90
Nyar_2022_Volvo_Plichta_750x200_S90
moto3m_KIA_750x200
previous arrow
next arrow
Fot. Energa

Trójmiejska Energa wraz z PGE, Tauron i Enea chce produkować samochody elektryczne

Czterech największych producentów energii elektrycznej w Polsce – PGE, Tauron, Enea oraz trójmiejska Energa złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie spółki ElectroMobilityPoland. Jej celem ma być rozwój elektromobilności, a w konsekwencji także produkcja samochodów elektrycznych. 

Celem spółki ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce, a w szczególności budowa prototypu i uruchomienie masowej produkcji osobowych samochodów elektrycznych w wybudowanym zakładzie produkcyjnym, z jak najszerszym udziałem krajowych kooperantów. Działalność spółki ma stymulować powstanie i rozwój krajowego rynku pojazdów (samochodów) elektrycznych i rynków powiązanych, umożliwić polskim przedsiębiorcom konkurowanie na rynku unijnym i światowym, co powinno przynieść liczne korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gospodarki kraju, podnosząc konkurencyjność krajowych przedsiębiorców. Idea utworzenia spółki, z uwagi na spodziewane efekty, jest wspierana przez Ministerstwo Energetyki – przeczytać można w komunikacie na stronie UOKiK.

Do najważniejszych korzyści ekonomicznych należy zaliczyć stworzenie krajowego segmentu rynku pojazdów elektrycznych, który zapewni nabywcom szeroki dostęp do samochodów elektrycznych w konkurencyjnych cenach, a także umożliwi krajowym przedsiębiorcom konkurowanie na rynku unijnym i światowym.

Korzyści odniesienie również sektor energetyczny, ponieważ konsekwencją rozwoju elektromobilności będzie stabilizacja popytu na energię elektryczną, stabilizacja pracy sieci energetycznych, rozwój innowacji technologicznych w zakresie energetyki związanych z magazynowaniem energii, systemami zarządzania. W sferze społecznej efektem koncentracji będzie stworzenie w przemyśle i ośrodkach naukowo-badawczych nowych miejsc pracy dla osób posiadających wykształcenie oraz kompetencje w zakresie energetyki i mechaniki, zapewniających dostęp do najnowszych technologii i wynikające z niego możliwości dalszego kształcenia i podnoszenia kompetencji. Korzyści w zakresie ekologii przyniesie rozwój motoryzacji opartej na energii elektrycznej, co wpłynie na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a w przypadku aglomeracji miejskich – na obniżenie poziomu zanieczyszczeń i hałasu.

Spółka ma stanowić także platformę organizacyjną dla współpracy w zakresie elektromobilności przemysłu z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, w tym Politechniką Warszawską i Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Działalność spółki tym zakresie będzie polegać na stworzeniu mechanizmów finansowania badań naukowych i prac badawczo rozwojowych w zakresie elektromobilności, transferze wyników tych prac i stworzonych technologii do przemysłu i ich wykorzystaniu przy budowie polskiego samochodu elektrycznego i uruchomieniu produkcji masowej w zakładzie spółki. Zakres planowanej działalności spółki przewiduje jak najszersze udostępnianie w drodze licencji stworzonych technologii krajowym przedsiębiorcom w celu zapewnienia im wsparcia naukowo-technologicznego, a tym samym możliwości konkurowania z przedsiębiorcami zagranicznymi na unijnym lub światowym rynku pojazdów (samochodów) elektrycznych i rynkach powiązanych.

Planowana koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji ani na rynku pojazdów (samochodów) elektrycznych i rynkach powiązanych, ani na rynkach właściwych dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Będzie również korzystna dla konsumentów, ponieważ uruchomienie w kraju masowej produkcji osobowych samochodów elektrycznych zapewni konsumentom dostęp do pojazdów elektrycznych, stanowiących substytut dla pojazdów produkowanych zagranicą, a konkurencja na europejskim rynku spowoduje obniżenie cen pojazdów, przez co staną się one dostępniejsze dla konsumentów.

Każda ze spółek, czyli PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENERGA S.A., ENEA S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A., obejmie po 25% kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Według zgłoszenia, siedzibą ElectroMobilityPoland Spółka Akcyjna ma być Warszawa.

Koncentracja polegająca na utworzeniu spółki podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, ponieważ biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył 50 mln euro w Polsce.

Opracowano na podstawie komunikatu UOKiK.

Skomentuj

komentarzy

Zobacz również

Kolor ma znaczenie – BMW X4 M w kolorze żółty Sao Paulo M

BMW kojarzy się najczęściej z kolorem czarnym. Ewentualnie srebrnym lub białym. To samochód najogólniej mówiąc „poważny”! …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.