niedziela , 5 grudnia 2021
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
Baner-MB-Witman-750x200-stycze-2021
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
previous arrow
next arrow
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
Baner-MB-Witman-750x200-stycze-2021
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
previous arrow
next arrow
Volv Car Plichta Gdynia - baner czerwiec
moto3m_Peugeot_750x200
moto3m_KIA_750x200
moto3m_Citroen_750x200
previous arrow
next arrow
Fot. gdansk.pl

Wyniki Gdańskiego Badania Ruchu 2016

Gdańskie Badania Ruchu 2016 to kolejne po 2009 roku kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców Gdańska. Zrealizowała je firma VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska.

Między 4 kwietnia a 11 czerwca 2016 roku przeprowadzono szereg działań służących zebraniu jak najdokładniejszych informacji o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Były to m.in.: badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w Porcie Lotniczym w Gdańsku, badania napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiary natężenia ruchu drogowego.
– Pozyskane informacje będą stanowiły podstawę do aktualizacji transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska – podkreśla Edyta Damszel-Turek dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Ankiety w gospodarstwach domowych
Badanie ankietowe przeprowadzono na reprezentatywnej grupie mieszkańców (10 115 respondentów). W ramach wywiadów kwestionariuszowych zebrane zostały dane o gospodarstwach domowych dotyczące m.in.: wielkości gospodarstwa domowego, liczby posiadanych samochodów czy rowerów. Zestawiono również odpowiedzi dotyczące grup wiekowych i podstawowych zajęć członków domostwa.
Największy udział wśród ankietowanych miały gospodarstwa domowe 2 osobowe – stanowiły one 36,8% ogółu. Ponad 45% mieszkańców to osoby pracujące poza domem, realizujące codziennie podróże obligatoryjne w relacji dom – praca. Aż 67,2% mieszkańców Gdańska posiada w swoim gospodarstwie domowym samochód osobowy, a blisko 70% mieszkańców Gdańska posiada co najmniej 1 rower. Główną przyczyną wyboru samochodu, jako środka transportu w codziennych podróżach, jest większa wygoda (40,3%) oraz krótszy czas podróży (25,9%). Natomiast jeżeli chodzi o transport zbiorowy, to przede wszystkim wybierany jest z powodu niższego kosztu podróży (21,8%), trudności z parkowaniem (15,5%) oraz zatłoczeniem dróg w Gdańsku (12,7%).

Ankiety w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
Badania kwestionariuszowe na terenie portu lotniczego przeprowadzono z udziałem 1000 użytkowników lotniska (49,3% – kobiety; 50,7% -mężczyźni). Największą grupą ankietowanych (50,4%) stanowiły osoby między 20. a 44. rokiem życia. Respondenci odpowiadali między innymi na pytania dotyczące środków transportu wykorzystywanych w dotarciu do portu lotniczego i powodu wybrania konkretnego z nich. Ponad 67% ankietowanych wykorzystało samochód, z czego 38,6% podróżowała jako pasażer. Kolejnym, najbardziej popularnym sposobem dotarcia na lotnisko, była podróż pociągiem – na taki środek transportu zdecydowało się ok. 10% badanych, taksówkę wybrało 8,7% respondentów, a autobus miejski 5,6% ankietowanych.

Pomiary potoków pasażerskich w pojazdach transportu zbiorowego
Obserwacje napełnień w środkach transportu zbiorowego przeprowadzono łącznie w 135 przekrojach pomiarowych, z czego 113  obejmowało pomiar napełnień tramwajów i autobusów. Natomiast w 22 przekrojach badania prowadzono na dworcach kolejowych i dotyczyły one Szybkiej Kolei Miejskiej, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz pociągów dalekobieżnych.
Na podstawie uzyskanych pomiarów  potoków pasażerskich przeprowadzonych dla tramwajów i autobusów wyznaczono godzinę szczytu porannego w transporcie zbiorowym: 07:00-08:00 oraz popołudniowego: 15:00-16:00. W wyznaczonych okresach szczytowych (6-10 i 14-18) środkami transportu publicznego przemieszczało się 309 107 pasażerów w okresie porannym i 364 020 w okresie popołudniowym. Największe potoki pasażerskie w okresach szczytowych odnotowano w przekrojach przy Gdańsku Głównym oraz Bramie Wyżynnej. W dalszej kolejności najwięcej pasażerów przemieszczało się w obszarze Bramy Oliwskiej oraz pętli Łostowice-Świętokrzyska.
W przypadku przemieszczeń koleją, w trakcie porannego i popołudniowego okresu pomiarowego (06:00-10:00 oraz 14:00-18:00), na badanych 22 przekrojach odnotowano w sumie 399 057 pasażerów. W wyznaczonych okresach szczytowych  środkami transportu publicznego podróżowało: 187 399 pasażerów w okresie porannym i 211 658 w okresie popołudniowym. W relacji Gdańsk Zaspa – Gdańsk Wrzeszcz odnotowano największe potoki pasażerskie. W dalszej kolejności najwięcej pasażerów przemieszczało się w relacjach: Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Zaspa, Gdańsk Żabianka – Gdańsk Oliwa oraz Gdańsk Przymorze – Gdańsk Oliwa.

Pomiary natężenia ruchu drogowego
Pomiary natężenia ruchu przeprowadzono  w 19 punktach przekrojowych oraz na 105 skrzyżowaniach. Sumy potoków ruchu w przekrojach i na skrzyżowaniach pozwoliły na wyznaczenie godzin szczytu porannego oraz popołudniowego dla ruchu drogowego. Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono godzinę szczytu porannego jako okres od 7:15 do 8:15, natomiast szczytu popołudniowego jako okres od 16:00 do 17:00.

Najbardziej obciążonymi skrzyżowaniami Gdańska są (nie dotyczy węzłów na obwodnicach):

– skrzyżowanie ulic Grunwaldzka-Żołnierzy Wyklętych (S34) – wyróżnia się największym natężeniem pojazdów silnikowym i wynosi 58 929 pojazdów/8h. Ruch popołudniowy jest większy o ok 5000 pojazdów (tj. o ok. 16%).

– węzeł Unii Europejskiej (S70) jest drugim  najbardziej obciążonym skrzyżowaniem w  Gdańsku. Natężenie pojazdów silnikowym wynosi na nim 50 897 pojazdów/8h. Ruch popołudniowy jest nieznacznie większy od porannego.

– skrzyżowanie ulic Armii Krajowej – Jabłoniowa plasuje się na trzecim miejscu co do wielkości ruchu. Natężenie pojazdów silnikowym wynosi 46 511 pojazdów/8h. Ruch popołudniowy jest większy od porannego (ok. 2500 pojazdów – ok. 10%).

Nowy model transportowy dla Gdańska
Szeroko rozbudowany zakres badań pozwolił na poznanie zwyczajów transportowych mieszkańców Gdańska, ocenę obecnego systemu transportowego, uciążliwości w zakresie natężenia ruchu drogowego oraz wielu innych zagadnień związanych z codziennym przemieszczaniem się. Na podstawie tych informacji zostanie zaktualizowany transportowy model symulacyjny miasta Gdańska.

Więcej informacji: pobierz prezentację

Źródło: gdansk.pl

Skomentuj

komentarzy

Zobacz również

Kalendarz Moto Pomorze powraca – VIII edycja na rok 2022 wkrótce w sprzedaży

Trójmiejski fotograf, Łukasz Boehnke, po raz VIII wyda swój autorski kalendarz „MOTO Pomorze”. Po rocznej …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *