Jedna zmiana w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, która weszła w życie, dotyczy możliwości ukarania lub pouczenia sprawcy wykroczenia w ciągu 60 dni od daty jego ustalenia, a nie jak wcześniej od daty ujawnienia wykroczenia. Druga zmiana, w przypadku utrwalenia popełnienia czynu zabronionego na zdjęciu lub filmie, pozwala na zakończenie postępowania w trybie mandatowym. Wcześniej każda taka sprawa musiała być kierowana do sądu. Teraz nie jest to już konieczne.

Straż musi przeprowadzić czynności wyjaśniające. Ma prawo przesłuchać świadka ujawnionego wykroczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również by wyeliminować ewentualne nadużycia, nasi funkcjonariusze będą z tej możliwości korzystać – zapowiada Mariusz Kaźmierczak, kierownik Referatu Wykroczeń Straży Miejskiej w Gdańsku.

Na podstawie fotografii nie zawsze da się udowodnić fakt popełnienia wykroczenia. W przypadku nieprawidłowo zaparkowanego auta do wszczęcia postępowania wyjaśniającego potrzebujemy między innymi takich danych jak: data, godzina i miejsce popełnienia wykroczenia. Jeżeli zaistnieje potrzeba uzupełnienia jakichkolwiek informacji, straż wezwie autora zdjęcia na przesłuchanie w charakterze świadka. Dlatego też musimy mieć jego dane– dodaje.

Jeśli zgłoszenie o popełnionym wykroczeniu odbierze dyżurny straży miejskiej (numer 986), wyśle patrol, który na miejscu podejmie właściwe czynności.

Informację wraz ze zdjęciem można przekazać za pośrednictwem Gdańskiej Mapy Porządku lub korzystając z formularza zgłoszeniowego Gdańskiego Centrum Kontaktu (telefon GCK: 58 52 44 500).

Źródło: Straż Miejska Gdańsk