Volvobanergrudzie2022750x200
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
MB_EQ_Range_Gazeta_750x200_W
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
previous arrow
next arrow
Volvobanergrudzie2022750x200
BnaerToyotaWalder-nowaToyotaHighlander750x200luty2021
MB_EQ_Range_Gazeta_750x200_W
344851 PC Sopot_uzywane_750x300
previous arrow
next arrow
moto3m_KIA_750x200
Volvobanergrudzie2022750x200
previous arrow
next arrow
Fot. GDDKiA

Zamknięty obieg destruktu asfaltowego pomaga utrzymać drogi w woj. pomorskim

Oddział GDDKiA w Gdańsku w toku wszczętych postępowań administracyjnych na wszystkie wnioski o przetwarzanie destruktu asfaltowego, uzyskał pozytywne decyzje ze Starostw Powiatowych w Bytowie, Kwidzynie, Malborku i Nowym Dworze Gdańskim. Dzięki otrzymanym pozwoleniom wykorzystany zostanie ten materiał do prac utrzymaniowych realizowanych przy drogach krajowych, tj. naprawy i umocnienia poboczy w woj. pomorskim.

Działania proekologiczne

Zagospodarowanie destruktu asfaltowego, będącego mieszanką mineralno-asfaltową uzyskiwaną w wyniku frezowania warstw asfaltowych, to jedno z wielu działań proekologicznych podjętych przez GDDKiA w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska naturalnego.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, gdański Oddział zwrócił się z pozytywnym skutkiem do właściwych ze względu na miejsce powstania odpadu Starostw Powiatowych o wydanie zezwolenia na przetwarzanie destruktu.

Drugie życie destruktu da oszczędności

Wspólna praca środowiska drogowego, przy czynnym udziale GDDKiA, zaowocowała wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Rozporządzenie reguluje warunki, po spełnieniu których destrukt asfaltowy przestaje być odpadem i możliwe jest jego ponowne użycie jako pełnowartościowego materiału. Podejście takie w zdecydowanym stopniu ułatwia jego zastosowanie w budownictwie drogowym. Należy tylko pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa, wynikającego z jego wykorzystania. Podjęte działania, usankcjonowane wprowadzeniem uregulowań prawnych, pozwalają na dużo łatwiejsze zagospodarowanie destruktu, co z kolei przełoży się na uzyskanie wymiernych korzyści zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych.

Na początku bieżącego roku Oddziały GDDKiA zwróciły się do marszałków poszczególnych województw z wnioskami o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego. Dzięki otrzymaniu pozytywnej decyzji, w przypadku, gdy zgodnie z zapisami kontraktowymi GDDKiA jest posiadaczem odpadu destruktu asfaltowego w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Oddział ma możliwość przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadu dla odpadu destruktu asfaltowego. Chodzi o destrukt pozyskany podczas budów, przebudów oraz remontów dróg w zakresie określonym w decyzji, co jest uzależnione od kompetencji Marszałka, czyli dla wskazanych we wniosku inwestycji, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wprowadzenie ułatwień w tym obszarze ma dla GDDKiA i podatników bardzo duże znaczenie. Nowe przepisy, w założeniu, mają ułatwić korzystanie przy budowie dróg z materiału powstałego w wyniku rozbiórki czy remontów tras, a tym samym stanowić jedną z podstaw realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w branży drogowej. Zastosowanie destruktu jako substytutu nowego materiału w kilkuletniej perspektywie wygeneruje znaczne oszczędności. W tym celu dążymy do tego, aby destrukt asfaltowy w maksymalnym stopniu zagospodarować na inwestycji, na której został pozyskany.

Źródło: GDDKiA

Skomentuj

komentarzy

Zobacz również

[Zapowiedź] Gdański Rajd 40+ – sobota 18 maja

Niezwykła przygoda z obrazami wybitnych gdańskich mistrzów, ale także – Gdański Rajd 40+, który startuje …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *